Παθητικό κάπνισμα

Posted in Healthnlife-smoking

Το δικαίωμα στο να μην «καπνίζομαι»..
Πολύς λόγος έχει γίνει για το δικαίωμα των καπνιστών να δηλητηριάζουν ελεύθερα το σώμα τους. Η εμμονή αυτή αγνοεί το πιο σημαντικό δικαίωμα των μη καπνιστών: Το δικαίωμα αναπνοής καθαρού αέρα. Το δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώσουν ανεπηρέαστα από τα τοξικά δηλητήρια του καπνού καθώς και να μην αποκτήσουν τις επιβλαβείς συνήθειες των γονιών τους.
Από παθητικός καπνιστής ενεργός πολίτης
Αποτελεί δικαίωμά σας να προστατεύσετε την υγεία σας και την υγεία της οικογένειάς σας. Ζητήστε να μην καπνίζουν μπροστά σας. Εάν γνωρίζετε κάποιο άτομο που προσπαθεί να κόψει το κάπνισμα ενθαρρύνετε το. Η ενίσχυση της εκστρατείας κατά του καπνίσματος και της προστασίας των δικαιωμάτων στην υγεία είναι πολιτισμός.
Παθητικό κάπνισμα = Επίσης επικίνδυνο
Το παθητικό κάπνισμα αποτελεί μια από τις σοβαρότερες αιτίες θνησιμότητας παγκοσμίως. Ο εισπνεόμενος και εκπνεόμενος από τους καπνιστές καπνός έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και των μη καπνιστών. Μόλις το 26% των προϊόντων και υποπροϊόντων καπνού μένει μέσα στο φίλτρο του τσιγάρου, το 28% εισπνέεται από τον καπνιστή και το 46% σκορπίζεται στον αέρα προς «τέρψη» των μη καπνιστών. Οι παθητικοί καπνιστές έχουν κατά 25% περίπου περισσότερες πιθανότητες από τους άκαπνούς συμπολίτες τους να πάθουν καρκίνο του πνεύμονα ή να τους συμβεί κάποιο καρδιακό επεισόδιο.
Τα κακά του καπνίσματος μας ακολουθούν στο σπίτι
Οι κίνδυνοι του παθητικού καπνίσματος συντρέχουν για τα παιδιά ακόμα και όταν οι γονείς τους έχουν δεν καπνίζουν μέσα στο σπίτι. Όσο προσεκτικοί και αν είναι οι γονείς, τα τοξικά στοιχεία του καπνού «ταξιδεύουν» στα μαλλιά και τα ρούχα τους όταν εκείνοι επιστρέφουν στην κατοικία τους. Τα δηλητηριώδη μόρια απελευθερώνονται στον αέρα, καθώς ο καπνιστής κρεμάει τα ρούχα του, ή χτενίζει τα μαλλιά του. Έτσι η νικοτίνη, μπορεί να ανιχνευθεί στη σκόνη, αλλά και τον αέρα, στα σπίτια των καπνιστών.

video image

ethismos

pregnant 1

win